Böcker om bokföring, bokslut och skatt

Böcker om bokföring, bokslut och skatt

Här kommer några tips på böcker om bokföring, bokslut och skatt. Ett företag kan startas av flera anledningar. För många handlar det om något de brinner för. Som ett resultat är det ofta fullt fokus på den valda verksamhetsinriktningen. Det finns dock fler saker som en företagare måste hantera, en av dem är redovisningen.

För att underlätta din administration har vi några tips på litteratur som kan hjälpa dig på vägen. Här kommer 16 böcker om bokföring, bokslut och skatt.

Bokföring och bokslut

Vill du lära dig mer om bokföring och bokslut? Då kanske någon av följande böcker kan vara till nytta.

Bokföring – Praktisk handbok med konteringsexempel

Detta är en klassiker på redovisningsområdet och innehåller hundratals exempel på hur olika affärshändelser ska konteras. Boken är en storsäljare som håller jämna steg med sin samtid, bland annat har den blivit uppdaterad med hur du bokför olika Coronastöd.

Få företag har så aktivt jobbat för att göra redovisning förståeligt som Björn Lundén information. Denna är för dig som vill ha ett enkelt språkbruk och en bokföringsbok full med praktiska exempel.

Redovisa rätt 2022

En annan bok som anses vara ett standardverk på redovisningsområdet är Redovisa rätt 2022. Den inriktar sig till dig som sköter löpande bokföring, upprättar årsbokslut och årsredovisning, samt deklarerar. Boken innehåller hänvisningar för samtliga K-regelverk, med tyngdpunkt på K2 och K3.

Redovisa rätt 2022 är uppdaterad utifrån aktuella lagar och regler. Boken är en del av en serie av böcker med liknande namn. Kommer ta upp fler av dem nedan. Bokens författare är redovisningsspecialisten, Eva Törning.

Bokföring och bokslut i enskild firma

En oumbärlig bok för dig som startat enskild firma. Boken vänder sig till dig som har enskild firma och vill kunna sköta bokföringen själv, samt upprätta ett förenklat årsbokslut. Den primära målgruppen är de som har en omsättning på högst 3-miljoner och av den anledningen får upprätta ett förenklat årsbokslut.

Förutom att förklara diverse begrepp så tar den även upp hur man ska värdera olika poster i det förenklade årsbokslutet. Dessutom finns det en mängd konteringsexempel som förklarar hur du ska bokföra olika affärshändelser.

Språkbruket i boken är enkelt, vilket gör att alla kan ta till sig informationen. Du behöver med andra ord inte vara någon redovisningsexpert för att förstå innehållet.

Bokföring från början – Övningsbok och Lösningar

Detta är boken för dig som vill lära sig bokföring från grunden. Målet är att läsaren ska lära sig så mycket redovisning att de självständigt kan sköta den löpande bokföringen i ett mindre företag. Övningsboken varvar teori med praktikfall av verkliga affärshändelser.

Observera att bokföring från början är uppdelad i två delar, en övningsbok och en med lösningar. Du behöver med andra ord köpa båda för att det ska bli komplett.

Bokslut från början – Övningsbok och lösningar

Bokslut från början är en fortsättning på bokföring från början. Boken går igenom de olika stegen som behövs för att behärska upprättandet av ett fullständigt bokslut. I varje moment varvas dessutom teori med ett flertal praktiska övningar. Tack vare de pedagogiska momenten är den utmärkt för självstudier. Tanken med boken är att du ska lära dig göra ett bokslut och årsredovisning för ett mindre företag. Detta är en kombination av böcker som hjälper dig att träna på bokföring, bokslut och skatt.

Även bokslut från början är uppdelad i två delar. Det innebär att du måste köpa både övningsbok och lösningar för att den ska vara komplett.

Bokslut och årsredovisning i mindre aktiebolag – K2

En praktisk handbok om hur man upprättar en årsredovisning för mindre aktiebolag enligt K2-reglerna. Boken vänder sig till den som har grundläggande kunskaper om löpande bokföring och vill ta nästa steg och göra ett bokslut. Innehållet består bland annat av hur man värderar olika poster i årsredovisningen samt hur bokslutshändelser ska konteras.

Mervärdesskatt – Moms

Mervärdesskatt (moms) kan vara ett komplext område. Nedan hittar du några böcker som kan hjälpa på vägen.

Rätt Moms 2022

För många företagare är momsområdet en djungel. Rätt Moms 2022 är för dig som kommer i kontakt med momsfrågor i din yrkesroll. Det kan vara såväl redovisningskonsulter som egenföretagare. Den hjälper dig genom att förklara hur moms ska hanteras. Boken innehåller bland annat lathundar, bilder och exempel på konteringar.

Moms – Praktisk momshandbok med alla momsregler

Från Björn Lundén finns ett flertal böcker om mervärdesskatt. Den mest heltäckande är deras bok Moms. Den förklarar momsreglerna på en begriplig svenska och är uppdaterad med alla nyheter. En stor del av boken behandlar transaktioner med utlandet och vad som gäller i olika situationer. Boken innehåller även fördjupningsmaterial inom områden som fastigheter, kultur, idrott, bilar, med mera.

Fastighetsmoms

Ett område som kan upplevas komplext är fastighetsområdet. Av den anledningen har Björn Lundén information skrivit en bok om fastighetsmoms. Det finns många särregler inom fastighetssektorn och det är därför lätt att hamna fel. För att undvika detta har man i boken tagit upp olika områden och hur de ska hanteras.  

Boken vänder sig till dig som jobbar inom fastighetsförvaltning eller bygg och anläggning. Den är också användbar för roller som bistår olika företag, som exempelvis redovisningskonsulter.

Moms för event- och reseföretag

När det kommer till resor är det ofta verksamhet som bedrivs i flera länder. Det innebär att reseföretagen måste förstå vad som gäller i både Sverige och utomlands. Dessutom finns regler om vinstmarginalbeskattning att ta hänsyn till. Tanken med boken är att underlätta momshanteringen för personer som verksamma eller bistår företag inom event- och resebranschen.

Löner och ersättningar

Här kommer två böcker för dig som vill veta mer om löner och ersättningar.

Lönehandboken

Lönehandboken är för dig som jobbar med löne- och personaladministration. Boken har en praktisk inriktning och det finns gott om utförliga exempel. Du får bland annat tips på hur förmåner ska hanteras och vad som gäller avseende personalkostnader i bokslutet. Kort sagt ett perfekt arbetsredskap för någon som arbetar med löner och personal.

Rätt Lön 2022

Rätt Lön 2022 är en handbok för dig som jobbar eller kommer i kontakt med lönefrågor. Den innehåller lön och ersättning för samtliga typer av anställda och är därför en bra hjälpreda att ha. Bland annat hittar du uppdaterade exempel på nya regler för bilförmånsberäkningen och mycket annat.

Företagsformer

Det finns flera företagsformer, men här kommer två böcker om de mest vanligt förekommande.

Eget aktiebolag – En praktisk handbok

Eget aktiebolag är en bok för den som driver ett aktiebolag med minsta möjliga administration. Syftet med boken är att gå igenom hur ett aktiebolag fungerar och vad som gäller angående, skatt, moms, bolagstämma, med mera. Den tar även upp hur fåmansföretagsreglerna fungerar.

Enskild firma – Skatt, deklaration, ekonomi och juridik

Denna bok är för dig som har tänkt att starta enskild firma. Den går igenom, skatt, deklaration och juridik. Några saker som återfinns är, avdrag, lokal i egen bostad, egna uttag, med mera. Boken är skriven på ett enkelt språk. Dessutom innehåller den mängder med tips och råd för att hjälpa dig på vägen.

Skatt

Böcker som behandlar skatteområdet för enskild firma och fåmansaktiebolag.

Fåmansföretag & Skatteplanering

Denna bok behandlar fåmansföretag och har sin tyngdpunkt på reglerna kring utdelning, 3:12 reglerna. Andra delar är bland annat, transaktioner med bolaget, Inlåning, förbjudna lån, uthyrning och aktieägartillskott. Bokens fokuserar på de seriösa möjligheter till skatteplanering som finns för fåmansbolag och dess delägare.

Skatteplanering i enskild firma

För dig som har enskild firma finns en rad möjligheter att planera din skatt inom lagens råmärken. Boken behandlar bland annat, inkomstuppdelning inom familjen, pensionssparande, räntefördelning och periodiseringsfond. Tar även upp varför det finns många fördelar att bedriva aktiv näringsverksamhet framför passiv.

Sammanfattning

Vår förhoppning är att ovanstående böcker ska kunna hjälpa dig hantera bokföring, bokslut och skatt. Vi kan även rekommendera vår sida om bokföringsprogram. Genom att underlätta den administrativa bördan så kan du fokusera mer på din kärnverksamhet.