Hobbyverksamhet eller företag

Hobbyverksamhet eller företag

Många undrar om deras sidoprojekt kategoriseras som en hobbyverksamhet eller företag. Gränsdragningen är inte solklar, men det finns några parametrar som kan hjälpa dig på vägen.

Vad räknas som en hobbyverksamhet?

Lite förenklat kan man säga ett en hobbyverksamhet är något som du utövar för att tillgodose personliga intressen och som du inte bedriver yrkesmässigt. I syfte att förtydliga vad man avser med hobbyverksamhet så finns det tre kriterier som är viktiga att beakta.

 • Något du utöver på din fritid
 • Inte din huvudsakliga inkomst eller försörjning
 • Inte ett arbete som utförs på uppdrag av någon annan

Det kan exempelvis vara, hemslöjd, biodling, trädgårdsodling, djuruppfödning, jakt, fiske eller konstnärlig verksamhet. 

Tjänster är inte hobby

Utför du en tjänst på uppdrag av någon annan kan det inte vara hobby. Det kan till exempel vara en massör som gör tillfälliga behandlingar. Om tjänsten utförs mot privatpersoner kan det dessutom falla inom ramen för att anlita en annan privatperson. På Skatteverkets hemsida finns ett avsnitt om hur det ska hanteras mellan privatpersoner. Detta förutsätter dock att det inte avser näringsverksamhet.

Behöver en hobbyverksamhet momsregistrera sig?

Om hobbyverksamheten skulle omsätta över 80 000 kronor exklusive moms, så finns det följaktligen en skyldighet att registrera sig för moms. I detta skede kan det dessutom vara bra att fundera över om du uppfyller kriterierna för näringsverksamhet. Mer informations om näringskriterierna finns längre ner.

Måste man bokföra i en hobbyverksamhet?

Nej, det finns inget krav på bokföring i en hobbyverksamhet, till skillnad från ett företag, där det är obligatoriskt. Däremot är det viktigt att spara underlag som till exempel, kvitton, anteckningar och räkningar. Detta bland annat för att du ska kunna bevisa att du haft rätt till avdrag. Underlagen för deklarationen ska du spara i 6-år efter inkomståret.

Hur beskattas överskottet i en hobbyverksamhet?

Hobbyverksamhet beskattas inom inkomstslaget tjänst. Alla inkomster i en hobbyverksamhet är skattepliktiga. Förutom den ordinarie inkomstskatten så tillkommer även egenavgifter. Detta under förutsättning att det finns ett överskott i verksamheten.

Finns det något sätt att räkna ut skatten?

På Skatteverkets hemsida finns en e-tjänst som heter – räkna ut din skatt. Där finns det exempelvis möjlighet att lägga in alla inkomstuppgifter för att beräkna skatten. En annan variant finns när du deklarerar. I inkomstdeklarationen finns en ruta för att betala eller få tillbaka skatt. Du kan jämföra den före och efter att du lämnat din bilaga T2.

Deklarera hobbyverksamheten

En hobbyverksamhet ska du deklarera på blankett T2 tillsammans med din vanliga inkomstdeklaration. Blanketten går att hitta på Skatteverket hemsida. Om du deklarerar digitalt finns blanketten under bilagor.

Du behöver inte deklarera en hobbyverksamhet som ger ett underskott.

Vad är näringsverksamhet?

Om en fysisk person driver en verksamhet ska tre kriterier vara uppfyllda för att det ska anses vara en näringsverksamhet. Villkoren är:

 • Självständighet
 • Vinstsyfte
 • Varaktighet

Om någon av ovanstående kriterier inte är uppfyllda är det normalt inte en näringsverksamhet, utan något annat, exempelvis uppdragsinkomster eller hobby.

Vid en bedömning prövar Skatteverket samtliga villkor tillsammans för att avgöra om det är en näringsverksamhet.

Finns det en gräns för hur mycket man får tjäna på sin hobbyverksamhet varje år utan att starta företag?

En vanlig missuppfattning är att det finns en exakt summa för när en hobbyverksamhet blir ett företag. Ofta använder man gränsbeloppet för frivillig momsregistrering, men detta stämmer inte. Istället är det kriterierna för näringsverksamhet som ligger till grund för bedömningen. Många hobbyverksamheter kan dock uppfylla kriterierna för näringsverksamhet när de når gränsen för momsregistrering.

Gränsdragning mellan näringsverksamhet och hobbyverksamhet?

Gränsdragningen mellan hobbyverksamhet och näringsverksamhet är dock alltid en bedömningsfråga som utgår ifrån det enskilda fallet. Det finns ändå vissa generella saker som indikerar att det avser en näringsverksamhet.

 • Affärsplan och kalkyler som visar på varaktighet
 • Marknadsföring för att aktivt nå nya kunder
 • Verksamhetsspecifikt tillstånd
 • Skaffat lokaler för verksamheten
 • Inköp och investeringar av specifik karaktär


Ett par undantag


Personlig egendom

Personliga tillgångar är sådana som du använder för nyttobruk eller som prydnadsföremål. Det kan exempelvis vara en cykel eller ett köksbord som du nyttjat en längre tid. Det är den faktiska användningen som är avgörande för gränsdragningen. Vid försäljning av personliga tillgångar är vinster upp till 50 000 kronor skattefria. För att räkna fram vinsten tar man försäljningspris minus inköpspris. Saknar du inköpspriset så går det att använda en schablon på 25 procent av försäljningspriset efter avdrag för försäljningskostnader. Finns en hjälpblankett på Skatteverkets hemsida med nummer 2192.    

Bär och svampplockning

Inkomster från egen plockning av vilt växande bär och svamp är skattefria till den del som understiger 12 500 kronor per år. Detta avser endast vilt växande bär, kottar och svamp. Om inkomsterna kommer från plockning av odlade bär är det alltid skattepliktigt. Även den som blivit anlitad av någon annan för att plocka bär är skatteskyldig för inkomsterna från första kronan.