Starta enskild firma

Starta enskild firma

Du kan starta och registrera en enskild firma via verksamt, alternativt blankett 4620. I denna text kommer vi förklara de olika stegen. Men först lite allmänt om enskild firma.

Vad är en enskild firma?

En enskild näringsverksamhet, även kallad enskild firma, är en fysisk enhet och kopplad till dig som person. Det innebär bland annat att firmans organisationsnummer är ditt personnummer. Eftersom näringsverksamheten är kopplad till dig så kan det endast vara en ägare. Innehavaren är också solidariskt ansvarig för de skulder och avtal som den enskilda firman ingår.

Fördelar och nackdelar med enskild firma?

Det finns en del fördelar med att starta en enskild firma. För det första är det gratis att registrera hos Skatteverket och det krävs inget formellt startkapital. Företagsformen gör det också möjligt att starta själv utan inblandning från flera andra personer. För det andra så är administrationen lite mindre och det krävs normalt ingen revisor. Skulle du sedan ångra dig är det relativt lätt att avregistrera jämfört med exempelvis aktiebolag.

Fördelar

  • Gratis att starta. Inget formellt startkapital
  • Krävs bara en person
  • Mindre administrativt jämfört med ett aktiebolag
  • Normalt inget krav på revisor
  • Lätt att avregistrera

En nackdel som enskild näringsidkare är att det inte finns några personalvårdsförmåner. Det innebär att du som ägare inte kan köpa till exempel ett gymkort på företaget. På nedsidan finns också det personliga ansvaret. En del kan också uppleva enskilda firmor som mindre seriösa jämfört med aktiebolag. Detta är lite underligt med tanke på det obegränsade ansvaret en enskild näringsidkare har.

Nackdelar

  • Inga personalvårdsförmåner för ägaren
  • Personligt ansvarig
  • Kan upplevas mindre seriöst än aktiebolag
  • Ett företagsnamn registreras bara i länet.
  • Svårt att skilja privatekonomi från företaget

Vad krävs för att starta en enskild firma?

När en fysisk person startar en näringsverksamhet ska tre kriterier vara uppfyllda.

Självständighet
Vinstsyfte
Varaktighet

Det är ovanstående kriterier som handläggarna tar fasta på vid en registrering. Alla villkor prövas därför tillsammans. Är kraven inte uppfyllda är det normalt fråga om någonting annat, exempelvis inkomst av tjänst.

Kostar det något att starta en enskild firma?

Den enskild firman registreras hos Skatteverket och detta är kostnadsfritt. Skulle du sedan vilja ansöka om ett namn via Bolagsverket så tillkommer en kostnad. Denna åtgärd är frivillig och skyddar namnet i länet där företaget är registrerat. Kostnaden för att registrera ett namn är 1200 kronor via Bolagsverkets e-tjänst och 1500 kronor om du använder blankett.

Går det att fakturera utan ett företag?

En möjlighet är att använda ett egenanställningsföretag. Det innebär att du går via ett annat företag som fakturerar åt dig. Bolaget drar sedan skatt och betalar ut summan som lön.
Kan vara en lösning för dig som vill kunna fakturera, men vill undkomma administrationen i ett företag. Här kan du läsa mer om egenanställning.

För dig som ändå vill starta enskild firma så kommer en guide nedan.

Börja med att gå in på Verksamt

Denna artikel avser registrering av enskild firma. I ett första skede behöver du gå in på Verksamt. För att kunna använda tjänsten behövs ett bankid, det kan vara mobilt eller på datorn.

1. När du kommer in på Verksamt så finns en rubrik – Vad vill du göra? Där väljer du alternativet att registrera ett företag eller förening.

2. I nästa steg måste du logga in för att registrera ditt företag hos Skatteverket eller Bolagsverket.

3. Efter att du loggat in kommer en lista med olika företagsformer. I den listan ska du välja Enskild näringsverksamhet.

4. I sista steget innan registreringen påbörjas får du två val, Skatteverket eller Bolagsverket. En enskild firma registreras hos Skatteverket. Har du ett namn du vill skydda kan du registrera det hos Bolagsverket. Det är dock inget du behöver göra. Välj att gå vidare till Skatteverkets e-tjänster.

Registrering – steg för steg

För att starta en enskild firma hos Skatteverket ska du gå igenom ett formulär med ett antal uppgifter. Vi tar det från början.

Företagets verksamhet

Företagets verksamhet. I första steget får du välja om näringsverksamheten är nystartad, ombildad eller övertagen.

Datum för första affärshändelsen

Det kan till exempel vara ett inköp du gjort till ditt företag eller annat som påverkar ekonomin. Har du gjort ett inköp så kan du ange detta som första datum. I annat fall får du göra en uppskattning av när du tror att din första affärshändelse kommer ske. Detta datum kommer sedan ligga till grund för starten av ditt räkenskapsår.

Räkenskapsår

En enskild firma ska normalt ha ett kalenderår på 12-månader, det vill säga från januari till december. Första året finns dock en möjlighet att både förkorta och förlänga räkenskapsåret. Ett förlängt räkenskapsår kan var i maximalt 18-månader med avslut sista december.

Startar du verksamheten efter 1-juli kan du med andra ord välja att avsluta räkenskapsåret 31 december samma år eller förlänga och avsluta 31 december året efter.

Om du startar innan 1-juli kan räkenskapsåret som längst sträcka sig till 31-december samma år. Anledningen är att året måste sluta sista december och att du då överskrider gränsen på 18-månader för att nå dit efterföljande år.

Lägga till näringsgren

En enskild firma kan ha en eller flera olika inriktningar. I detta steg ska du lägga till vad din verksamhet handlar om och hur stor omsättning respektive näringsgren har. Omsättningen du anger är en uppskattning av vad du tror att varje del ska generera under nästkommande 12-månader.

För varje inriktning ska du lägga till en SNI-kod. Om du är osäker på vad för SNI-kod som passar din verksamhet så kan du gå in på Statistiska centralbyråns hemsida. Där finns bland annat sökfunktioner för att hjälpa dig hitta rätt.

Registrera sig som arbetsgivare

Observera att du som ägare till en enskild firma inte är anställd i näringsverksamheten. Du ska med andra ord inte registrera dig som arbetsgivare om det enbart är du som arbetar i firman. Det finns även undantag när det kommer till vissa närstående, det vill säga familjebeskattning.

Godkännande för F-skatt eller FA-skatt?

En företagare som förmedlar tjänster måste ha en F-skatt. Den visar för motparten att du själv tar hand om skatter och avgifter. När du startar en enskild firma finns två alternativ att välja mellan. Det är antingen F-skatt eller F-skatt med villkor, även kallad FA-skatt.

En FA-skatt är för dig som har inkomst från både näringsverksamhet och en vanlig anställning. Du har med andra ord en F-skatt för din näringsverksamhet och en A-skatt för din anställning.

Allmänt om mervärdeskatt – Moms

Moms är något du lägger på din försäljning. Hur mycket moms du ska lägga på beror på momssatsen. Standardmomsen i Sverige är på 25 procent, men det finns även 12, 6 och saker som är momsfritt. Mervärdesskatten redovisas på en momsrapport där man tar upp både ingående och utgående moms. Mellanskillnaden får man betala eller få tillbaka.

Anmälan för momsregistrering

I ett första led får du välja om du ska momsregistrera dig eller inte. Bedriver du ekonomisk verksamhet och omsätter över 30 000 kronor under ett beskattningsår så ska du normalt vara momsregistrerad.

Det finns dock undantag. Har du en omsättning som är lägre än 30 000 kronor per beskattningsår är det normalt frivilligt att registrera sig för mervärdeskatt. En annan variant är om företaget har en momsfri verksamhet. Sådana undantag finns exempelvis för vissa, försäkring-, utbildning- och vårdtjänster. Finns också bestämmelser vid försäljning till utlandet, med mera. På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om villkor för momsbefrielse.

Orsak till momsregistrering

Här finns det lite olika alternativ att välja mellan. Den vanligaste orsaken är att man driver momspliktig verksamhet.

Startdatum för momspliktig verksamhet

Här får du ange första datum för inköp respektive försäljning. Det tidigaste av datumen blir sedan starten för den momspliktiga verksamheten. Har du inte haft något inköp eller försäljning ännu så kan du svara nej på frågan. Om du svarar nej får du i nästa skede ange ett preliminärt startdatum.

Verksamt i och utanför Sverige

Ange var företaget kommer bedriva handel med varor eller tjänster.

Beskattningsunderlag

I detta moment ska du ange ditt beskattningsunderlag. Storleken på beskattningsunderlaget påverkar hur ofta och när man ska redovisa momsen.

Hur ofta och när ska momsen deklareras

Om ditt beskattningsunderlag uppgår till högst en miljon kronor så finns möjligheten att redovisa momsen årsvis, kvartalsvis eller månadsvis. Att redovisa momsen en gång per år innebär att den administrativa bördan blir lägre samtidigt som det dröjer innan du ska betala eller få tillbaka momspengarna. Att redovisa oftare skapar mer redovisning, men uppföljningen blir bättre och beloppen mindre. Vilket som är bäst beror på din verksamhet och personlighet.

Val av redovisningsmetod – Hur moms ska bokföras?

Om vi utgår ifrån att du är bokföringsskyldig så finns två redovisningsmetoder när du ska starta enskild firma.

Bokslutsmetoden kan användas av företag som har en omsättning av högst 3-miljoner per år. Den innebär i korthet att du bokför saker först i samband med in- och utbetalningar. Ett undantag finns dock i samband med årsskiftet. Den kallas ibland också för kontantmetoden.

Faktureringsmetoden innebär att du bokför saker både när du till exempel skickar en faktura och när du får betalt. Tillskillnad från bokslutsmetoden där du bara bokförde betalningen. Det är med andra ord ytterligare ett steg, vilket innebär mer administration, men också bättre uppföljning.  

Inkomst av näringsverksamhet

I detta steget är det viktigt att tänka till lite extra. Anledningen är att uppgifterna kommer resultera i en debiterad preliminärskatt. Det finns dock möjlighet att justera detta senare genom en preliminär inkomstdeklaration.

Verksamhetens överskott

I denna ruta ska du ange det belopp du tror blir överskottet i verksamheten. Förenklat kan man säga att överskottet är vinsten minus ett schablonavdrag.

Lite längre ner finns en ruta som ger dig möjlighet att få uppskov med betalningen av den debiterade preliminärskatten. Det innebär i korthet att du får den första debiteringen efter tre månader. På detta sätt har du möjlighet att korrigera dina uppgifter genom att skicka in en ny preliminär inkomstdeklaration.

I kommande steg fyller du i vanlig lön. Har du ett förlängt räkenskapsår ska du enbart fylla i löneuppgifter för resten av året. Där väljer du att skriva i din lön för kommande år, det vill säga januari till december andra kalenderåret. Du fortsätter sedan med eventuell utdelning, räntor, med mera.

Kontaktuppgifter och signering

I de sista stegen får du fylla i kontaktuppgifter och därefter granska och signera.

Hur lång är handläggningen efter att jag skickat in ansökan?

Från att Skatteverket mottagit ansökan tar det normalt 2-6 veckor innan handläggningen är klar. Om det finns oklarheter så kan det dröja ännu längre. När registreringen är färdig kommer Skatteverket skicka ut ett registerutdrag.