Vad är ett skattekonto?

Vad är ett skattekonto

Ett skattekonto har alla som är skatteskyldiga i Sverige. Detta avser både fysiska och juridiska personer. I skattekontot finns en sammanställning av dina skatteuppgifter, det kan exempelvis vara debiterad preliminärskatt, moms, in-och utbetalningar, räntor, slutlig skatt, med mera.

Underskott på skattekontot

Skatteverket gör normalt en avstämning av skattekontot den första helgen varje månad. Har du ett underskott kan det utgå en betalningsuppmaning eller betalningskrav. Vad som skickas ut beror på storleken av underskottet. Beloppsgränserna skiljer sig dessutom mellan privatpersoner och företag. Om man erhåller ett betalningskrav är det viktigt att betala detta plus innevarande månad. I annat fall riskerar man att beloppet går vidare till Kronofogden.

Förutom ovanstående så kommer ett minussaldo även generera en kostnadsränta. Mer om det nedan.

Ränta på skattekontot

Alla som har ett underskott på sitt skattekonto får en kostnadsränta. Räntan är kopplad till basräntan och har ett golv på 1,25 procent.

Vid ett underskott finns det två nivåer på kostnadsräntan. Låg kostnadsränta är på 1,25 procent och kan till exempel gälla slutlig skatt fram tills betalning eller förfallodatum. Efter förfallodatum infaller hög kostnadsränta som är 15 procent plus basräntan, det vill säga 16,25 procent. Denna ränta fortgår tills det är betalt eller att beloppet överlämnas till Kronofogden.

När det kommer till intäktsränta så finns det ingen längre. Den tog man bort i samband med en lagändring, den 1-januari 2017. Det innebär i korthet att du inte får någon ränta på det överskott som finns på skattekontot.  

Hur sätter man in pengar på skattekontot?

På Skatteverkets hemsida finns en OCR-beräkning som hjälper dig ta fram dina uppgifter. Du finner också informationen genom att logga in på mina sidor eller e-tjänsten skattekonto och därefter inbetalning i menyn. Uppgifterna står också på de skattekontoutdrag som skickas till dig. Det finns även möjlighet att beställa inbetalningskort.

Går det att specificera vad insättningen ska gå till?

Nej, det går inte. Det finns ingen avräkningsordning mellan olika transaktioner på skattekonto. Inbetalningar till skattekontot går därför till de skatter och avgifter som är aktuella. Du kan med andra ord inte specificera vilken skatt som ska betalas.

Hur gör man en utbetalning från Skattekontot?

Du kan betala ut pengar genom att logga in på e-tjänsten skattekonto och i menyn välja utbetalning. Där kan du också registrera ett utbetalningskonto. Finns även möjlighet att registrera ett konto via blankett 4802. Denna hittar du genom att söka på Skatteverkets hemsida.

Går det att lägga en utbetalningsspärr?

Det finns en möjlighet att spärra utbetalningar från skattekontot. Ett alternativ för dig som vill att pengarna ska vara kvar till framtida skatter och avgifter. Denna inställning hittar du genom att logga in på e-tjänsten skattekonto, alternativt använda blankett 4813.

Anmäla ombud på skattekontot?

Det går att anmäla ett ombud för skattekontot. Skatteverket har en e-tjänst som heter ombud och behörigheter, där finns en rad olika ombudsmöjligheter. Detta kan till exempel vara ett alternativ för dig som tar hjälp med redovisningen.